585 342 178, 602 876 287 585 341 394, 722 606 585 723 207 816 Základní škola, Dětský domov a Školní jídelna Litovel

„S farmou kolem světa“

« zpět
29.04.2019 / 15:50

V pondělí 29. dubna 2019 na naší škole proběhl projektový den s názvem „S farmou kolem světa“. Přijela k nám paní Mgr. Tereza Pacovská ze společnosti Děti na větvi a se žáky prošla programem tohoto projektového dne.

Program byl zahájen povídáním si o různých druzích domácích zvířat, se kterými se můžeme setkat jednak u nás v České republice, ale také o zvířatech chovaných v jiných zemích. Celý program byl interaktivní, kdy paní lektorka kladla otázky a děti na ně odpovídaly. Paní Pacovská si s sebou přivezla taktéž velkou spoustu praktických pomůcek, výrobků a ukázek, pomocí kterých žákům život zvířat ještě více přiblížila. Povídání se dotýkalo nejen toho, co jednotlivá zvířata žerou, ale také, jak se nazývají samice, samci, mláďata, k jakým účelům je lidé chovali dříve a dnes atp. Součástí programu byly také vycpané divoké kačeny, na kterých lektorka popisovala tělo a s tím spojený život ptactva.

V další části projektového dne žáci plnili zadané úkoly – každý dostal kartičku s obrázkem mláděte a měli toto mládě umístit ke správné zvířecí mámě. Po této hře program plynule přešel do části, kdy děti vyráběli přáníčka s ovečkou z pravé ovčí vlny.

Na závěr celého projektu paní Pacovská přinesla dětem ukázat své dva živé králíčky, které umístila do ohrádky a které si děti mohly pohladit.

Celý program byl ukončen zopakováním získaných znalostí a rozloučením se.

Žáky interaktivní způsob výuky nadchnul a učitelé mohou v mnohém čerpat inspiraci pro svou pedagogickou praxi, zejména do hodin prvouky, přírodovědy a přírodopisu. Těšíme se na další spolupráci s paní Pacovskou.

 

IMG_20190429_093436 IMG_20190429_093440 IMG_20190429_093801 IMG_20190429_095947 IMG_20190429_095951 IMG_20190429_095959 IMG_20190429_100201 IMG_20190429_100258 IMG_20190429_100523 IMG_20190429_101308 IMG_20190429_101316 IMG_20190429_101342 IMG_20190429_101353 IMG_20190429_101940 IMG_20190429_101947 IMG_20190429_102728 IMG_20190429_103230 IMG_20190429_103236 IMG_20190429_103239 IMG_20190429_103248 IMG_20190429_103334 IMG_20190429_103451 IMG_20190429_103454 P1020222 P1020223 P1020224 P1020225 P1020226 P1020227 P1020228 P1020229 P1020230 P1020231 P1020232 P1020233 P1020234 P1020235 P1020236 P1020237 P1020238 P1020241 P1020242 P1020243 P1020244 P1020245 P1020239 P1020240
webdesign Studio R3D