585 342 178, 602 876 287 585 341 394, 722 606 585 723 207 816 Základní škola, Dětský domov a Školní jídelna Litovel

Aktuality

6.prosinec2022

V úterý 6.12.2022 se po Mikulášské nadílce žáci 1.stupně zúčastnili loutkové revue Vánoční čas ve Velkém sále Záložny v Litovli.
Představením se spoustou krásných vánočních koled provázely postavičky Jů a Hele a jejich nerozlučný kamarád Muf. S chutí jsme notovali a účinkující jsme odměnili bouřlivým potleskem.

6.prosinec2022

Naše škola získala diplom za účast ve 13. ročníku česko-slovenském projektu
Záložka do knihy spojuje školy: Můj literární příběh čeká na Tvoje přečtení.
Jako každý rok jsme si vyměnili ručně vyrobené záložky s naší partnerskou
školou na Slovensku v Ilave.

6.prosinec2022

Již týden před datem 6.12.se všichni žáci nebavili o ničem jiném než o tomto dni. A konečně nastal Den D. Do školy zavítal Mikuláš se svými pomocníky - dvěma čerty a andělem. I přes hrdinské řeči žáků, že na čerty nevěří, byla u některých vidět obava. Ale ta hned zmizela, když anděl každému žákovi předal malou sladkost. A bude se zase týden o této krásné tradici povídat.

30.listopad2022

24.11. žáci 8. a 9. ročníku navštívili Scholaris - přehlídku studijních a učebních oborů. Jejím cílem je poskytnout žákům a rodičům informace o přijímacím řízení a uplatnění zvolených profesí v praxi.

8.listopad2022

Jsem laskavec
V pátek 4.11.2022 se tým naší školy - Litoveláci zúčastnil 6. ročníku happeningu Jsem laskavec. Rozhodli jsme se pro vykonání dobrého skutku formou úklidu prostranství kolem vlakového nádraží v Litovli. Po ránu bylo zamračeno, ale my jsme přesto plni elánu vyrazili do terénu. Než se spustil déšť, podařilo se dětem nasbírat 4 velké pytle odpadků. Všichni jsme měli radost z dobře vykonané práce a určitě i v příštím roce budeme konat dobré skutky!!!

25.říjen2022

Podzimní čas je v plném proudu a na školní zahradě se to hemží nejrůznějšími druhy zeleniny, včetně dýní. Dýně jsme nejen vydlabávali, malovali, ale využili jsme je i pro nadcházející Halloween jako dekoraci tříd a školy. Semínka z dýní jsme usušili k další výsadbě, ale třeba i jako zdravou svačinku. Vše nám dělalo radost, jak uvidíte ve fotogalerii.
Přílohy

24.září2022

Na začátku školního roku podpořila nezisková organizace Společně pro děti o.p.s. již po několikáté deset vybraných potřebných žáků naší školy nákupem školních pomůcek v celkové výši 8976 kč. Děkujeme paní Evě Sklenářové za vstřícnost a rychlost s jakou byly pomůcky našim žákům doručeny. Děti měly ohromnou radost. Těšíme se na další spolupráci.

21.září2022

Dne 19.9.2022 jsme se v rámci akce Ukliďme Česko vypravili do litovelského lesa Doubravka, abychom posbírali co nejvíce odpadků a vyčistili les. Náš elán a pracovní nasazení bohužel zhatil intenzivní déšť, ale i přesto jsme nasbírali několik pytlů odpadu a měli radost z dobře vykonané práce. Všichni žáci byli za svou snahu odměněni samolepkami. Na jaře se opět zapojíme do této prospěšné akce.

14.září2022

Dne 8.9.2022 proběhl na naší škole pro žáky 1.-6. ročníku výukový program: Ježek krokem, celým rokem. Program byl zaměřen na seznámení s životem ježků ve volné přírodě, jejich užitečnost a ochranu. Žáci si prohlédli živého ježka a nakrmili ho. Potom dostali na vyplnění pracovní list a na závěr nakreslili obrázek ježka. Program se všem moc líbil a těšíme se na další výukové programy pořádané sdružením Děti na větvi.

22.červen2022

Sportovní den
Dne 22.6.2022 se uskutečnil odložený sportovní den na stadionu. Žáci plnili několik disciplín. 60 m sprint, skok do dálky, hod kriketovým míčkem a na samotný závěr běželi všichni žáci dvě symbolická kolečka v akci " Běžíme s T-mobilem. Vyhodnocení soutěžící dostali medaile, diplom a sladkou drobnost. Za společný běh s hromadným startem, kterého se zúčastnili všichni žáci bez rozdílu kategorií a pohlaví dostali také všichni medaili a první tři cenu v podobě reklamního trička. Všichni se vrhli do běhu s nadšením přesně podle hesla:" Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se". Vyšlo i počasí, i když ke konci závodění již sluníčko pražilo jak v Africe.

21.červen2022

Dne 21.6.2022 proběhla ve škole beseda s příslušníkem Policie ČR. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých informací o osobní bezpečnosti, o bezpečnosti v silničním provozu. Vyzkoušeli si také v rámci dramatizace, jakým způsobem postupovat při ohrožení bezpečnosti života a majetku v reálném životě. Beseda se nám moc líbila a budeme se těšit na další v novém školním roce😊

21.červen2022

Výlet do ZOO Olomouc
Ve čtvrtek jsme se vydali s žáky 6. ročníku na výlet do nedaleké ZOO na Svatém Kopečku u Olomouce. Cestování autobusy jsme zvládli, a tak nás čekala pestrá nabídka fauny a dlouhá procházka. Na začátku nás nejvíc pobavily opice, které předvedly neskutečné akrobatické kousky a žirafy, které nás opravdu ohromily. Na další zastávce jsme vlastnoručně nakrmili desítky kozích mláďat a pak jsme se šli posilnit do místního bufetu taky. Nasycení jsme prošli pavilonem lvů, ryb a krokodýlů, následovali klokani, velbloudi, antilopy, mravenečníci, ……… Viděli jsme nepřeberné množství obratlovců, ale i bezobratlých živočichů. Nakonec jsme nakoupili drobné suvenýry na památku a vydali se zdravě unaveni na cestu domů.

21.červen2022

ČÍST NÁS BAVÍ:
V rámci 12. ročníku česko-slovenského projektu - Záložka do knihy spojuje školy, jsme uspořádali projektový den: Číst nás baví -pro druhý stupeň ZŠ. Děti si četly okouzlující svět v knižních příbězích a pohádkách. Seznámily se s pohádkovými příběhy a jejich autory, o kterých si vyprávěly a sdělovaly své zážitky. Na závěr jsme vyhodnotili nejlepší čtenáře . V soutěži zvítězil Dominik Hrabáček.

15.červen2022

Dne 14.6.2022 uspořádala SŠ a ZŠ DC 90 v Topolanech Olympijský den pro žáky se SVP. Akce se účastnilo i sedmičlenné družstvo naší školy. Přesun autobusem z Litovle do Topolan a zpět klapl na jedničku, počasí nám také vyšlo. Žáci soutěžili v nádherném areálu školy na jedenácti stanovištích v netradičních disciplínách jako například bocca, vrškovaná, kuželky, lovení rybiček, malování na kameny, kouzelný chodník, přelívaná. Za své výborné výkony dostali všichni soutěžící pamětní medaili a dárkovou tašku. Bylo připraveno i pohoštění - perníčky a meloun. Také jsme nahlédli do keramické dílny a pokochali se krásnými výrobky místních žáků a pedagogů. Akce se nám moc líbila a příště opět rádi přijedeme😊👍

7.červen2022

Žáci 1.stupně se dne 7.6.2022 účastnili výukového programu S příběhem po Africe. Děti poslouchaly příběh o zvířátkách, která utekla ze ZOO a hledala cestu do Afriky. Žáci plnili různé kreativní úkoly vztahující se k příběhu. Všichni se s chutí zapojili a program se nám moc líbil😊👍
Přílohy

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
webdesign Studio R3D