585 342 178, 602 876 287 585 341 394, 722 606 585 723 207 816 Základní škola, Dětský domov a Školní jídelna Litovel

Aktuality

20.březen2023

Oslavili jsme Den vody

V naší škole se uskutečnil Projektový den k oslavě Dne vody. Na začátku jsme si vysvětlili důležitost vody, kde všude se voda nachází, v jaké formě se vyskytuje. Vysvětlili jsme si koloběh vody v přírodě. Řekli jsme si něco o znečistění vody, čističek odpadových vod a jakým způsobem dokážeme vodu čistit. Použili jsme interaktivní tabuli, kde jsme zhlédli krátký film o čističce odpadních vod a film „Jak se voda dostane do kohoutku“. Viděli jsme prezentaci o koloběhu vody.
V krátkém kvízu týkajícího se vody mohli žáci vyhrát i malé odměny. Ve vytvořených skupinách žáci vyplňovali pracovní listy, kde si ujasnili získané informace. Následně jsme prováděli jednoduché pokusy zaměřené na vlastnosti vody. Na závěr žáci vyhotovili výkresy týkající se tématu PESTRÝ SVĚT – VODA, plastická výtvarná práce.

8.březen2023

Třídění odpadu - recyklace
Dne 24.2.2023 proběhl na naší škole výukový program Třídění odpadu - recyklace. Žáci se nejprve podívali na krátký film Cesta odpadu a potom jsme si povídali proč je dobré třídit odpad, jaké popelnice k tomu slouží, kam s velkoobjemovým odpadem či bioodpadem. Děti si mohly vyzkoušet praktické třídění odpadu, vyplnily si pracovní listy.Za své znalosti byli děti odměněny sladkostmi a deníčky z recyklovaného papíru.Na závěr jsme se podívali na videoklip Povolání - popelář, a zjistili jsme, že je toto mnohdy opovrhované povolání velmi záslužné.Žáci byli velmi aktivní a myslím, že se jim program líbil.

21.únor2023

Projektové vyučování – finanční gramotnost
V rámci zvyšování finanční gramotnosti žáků jsme uspořádali 16.2. 2023 pro žáky 1. a 2. stupně projektové vyučování zaměřené na hodnotu peněz. Smyslem projektu bylo předat žákům základní informace ze světa financí. Seznámit je s penězi jako takovými, jejich historií – (zlato, stříbro, perly…. a první mince) a získat přehled o hodnotě lidské práce a o tvorbě rodinného rozpočtu. Úměrně svému věku navrhnout řešení v různých finančních situacích.
Žáci si prohlédli skutečné mince i jejich makety, u kterých určovali rozdíly i jejich hodnotu.
V rámci hodin Matematiky a Českého jazyka byli žáci odměňováni za odvedenou práci maketami mincí, které mohli následně ve „školním obchodě“ směnit za skutečné zboží v hodnotě do 20 Kč.
Všichni se s chutí aktivně zapojili do úkolů a následně si nakoupili v obchodě drobnosti jako odměnu za odvedenou práci.

9.únor2023

Masky patří k masopustu. Je čas vytáhnout barvičky, nůžky, lepidla, pastelky, krepový papír nebo zbytky látek a pustit se do toho. Úplně postačí, když vyrobíte masku na oči a vdechnete jí něčí život. Co třeba kočička, sova, králík, princezna, spiderman, tak jak si je vyrobili žáci 3.+ 4. třídy naší školy. A pak hurá na maškarní bál.😊

9.únor2023

Ve čtvrtek 2. února proběhla dlouho očekávaná interaktivní beseda s Policií ČR. Žáci prvního stupně se seznámili se zásadami chování v dopravních prostředcích, na kole nebo jako chodci. Pro žáky druhého stupně byla připravena beseda o trestněprávní zodpovědnosti nezletilých. Zopakovali si složky záchranného systému a komunikaci s nimi. Na konec besedy mohli žáci klást otázky, na které nejednou dostali zajímavé odpovědi. Žákům se beseda líbila.

6.prosinec2022

V úterý 6.12.2022 se po Mikulášské nadílce žáci 1.stupně zúčastnili loutkové revue Vánoční čas ve Velkém sále Záložny v Litovli.
Představením se spoustou krásných vánočních koled provázely postavičky Jů a Hele a jejich nerozlučný kamarád Muf. S chutí jsme notovali a účinkující jsme odměnili bouřlivým potleskem.

6.prosinec2022

Naše škola získala diplom za účast ve 13. ročníku česko-slovenském projektu
Záložka do knihy spojuje školy: Můj literární příběh čeká na Tvoje přečtení.
Jako každý rok jsme si vyměnili ručně vyrobené záložky s naší partnerskou
školou na Slovensku v Ilave.

6.prosinec2022

Již týden před datem 6.12.se všichni žáci nebavili o ničem jiném než o tomto dni. A konečně nastal Den D. Do školy zavítal Mikuláš se svými pomocníky - dvěma čerty a andělem. I přes hrdinské řeči žáků, že na čerty nevěří, byla u některých vidět obava. Ale ta hned zmizela, když anděl každému žákovi předal malou sladkost. A bude se zase týden o této krásné tradici povídat.

30.listopad2022

24.11. žáci 8. a 9. ročníku navštívili Scholaris - přehlídku studijních a učebních oborů. Jejím cílem je poskytnout žákům a rodičům informace o přijímacím řízení a uplatnění zvolených profesí v praxi.

8.listopad2022

Jsem laskavec
V pátek 4.11.2022 se tým naší školy - Litoveláci zúčastnil 6. ročníku happeningu Jsem laskavec. Rozhodli jsme se pro vykonání dobrého skutku formou úklidu prostranství kolem vlakového nádraží v Litovli. Po ránu bylo zamračeno, ale my jsme přesto plni elánu vyrazili do terénu. Než se spustil déšť, podařilo se dětem nasbírat 4 velké pytle odpadků. Všichni jsme měli radost z dobře vykonané práce a určitě i v příštím roce budeme konat dobré skutky!!!

25.říjen2022

Podzimní čas je v plném proudu a na školní zahradě se to hemží nejrůznějšími druhy zeleniny, včetně dýní. Dýně jsme nejen vydlabávali, malovali, ale využili jsme je i pro nadcházející Halloween jako dekoraci tříd a školy. Semínka z dýní jsme usušili k další výsadbě, ale třeba i jako zdravou svačinku. Vše nám dělalo radost, jak uvidíte ve fotogalerii.
Přílohy

24.září2022

Na začátku školního roku podpořila nezisková organizace Společně pro děti o.p.s. již po několikáté deset vybraných potřebných žáků naší školy nákupem školních pomůcek v celkové výši 8976 kč. Děkujeme paní Evě Sklenářové za vstřícnost a rychlost s jakou byly pomůcky našim žákům doručeny. Děti měly ohromnou radost. Těšíme se na další spolupráci.

21.září2022

Dne 19.9.2022 jsme se v rámci akce Ukliďme Česko vypravili do litovelského lesa Doubravka, abychom posbírali co nejvíce odpadků a vyčistili les. Náš elán a pracovní nasazení bohužel zhatil intenzivní déšť, ale i přesto jsme nasbírali několik pytlů odpadu a měli radost z dobře vykonané práce. Všichni žáci byli za svou snahu odměněni samolepkami. Na jaře se opět zapojíme do této prospěšné akce.

14.září2022

Dne 8.9.2022 proběhl na naší škole pro žáky 1.-6. ročníku výukový program: Ježek krokem, celým rokem. Program byl zaměřen na seznámení s životem ježků ve volné přírodě, jejich užitečnost a ochranu. Žáci si prohlédli živého ježka a nakrmili ho. Potom dostali na vyplnění pracovní list a na závěr nakreslili obrázek ježka. Program se všem moc líbil a těšíme se na další výukové programy pořádané sdružením Děti na větvi.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
webdesign Studio R3D