585 342 178, 602 876 287 585 341 394, 722 606 585 723 207 816 Základní škola, Dětský domov a Školní jídelna Litovel

Aktuality

21.květen2024

V úterý 21.5.2024 se družstvo žáků naší školy ve složení Jana Lúčanová, Veronika Vykydalová, Tereza Gregušová,Matyáš Voráč a Dominik Hrabáček zúčastnilo již 3.ročníku Mohelnických sportovních her s centrem APA, tentokrát s olympijskou tematikou, zapálením pomyslného olympijského ohně, nástupem a slavnostním pochodem s vlastnoručně vyrobenými vlajkami a olympijským slibem sportovců a rozhodčích. Po úvodním přivítání paní ředitelkou OUaPŠ Mohelnice Mgr. Lubicou Vojtekovou ,MBA pronesl zdravici také hejtman olomouckého kraje pan Ing. Josef Suchánek. Potom jsme se už všichni s chutí pustili do soutěží v netradičních disciplínách. Měli jsme také možnost nahlédnout do prostor školy, kde už na některých učebních oborech studují naši bývalí žáci. Samozřejmostí byla i chutná svačinka a pití. Závěrečného předávání cen se zhostil pan RNDr. Aleš Jakubec Ph.D. I když jsme se letos neumístili na bodovaném místě, odjížděli jsme s dobrými pocity a krásnými zážitky neb ,,není důležité zvítězit, ale zúčastnit se”. A to my se příští rok zúčastníme zcela jistě😃
Přílohy

19.květen2024

Městská knihovna Litovel
Žáci 7. a 9.S třídy pravidelně navštěvují již několikátý rok knihovnu v rámci česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy. Tato tradice je pro nás již samozřejmostí, kdy se snažíme každý měsíc přečíst knihu a zábavnou formou vyplnit svůj volný čas nebo doplnit své vědomosti a využít těchto získaných informací ve všech vyučovacích předmětech ve škole a nejraději knihy využíváme v českém jazyce, kde za přečtenou knihu lehce získáme krásnou jedničku.

19.květen2024

HISTORICKÁ OLOMOUC
Dne 15.5. se děti 7. a 9. S vydaly na historickou exkurzi do města Olomouc. Navštívily mnoho památek, vystoupaly na vyhlídkovou věž gotického kostela svatého Mořice, která nabízí unikátní pohledy na město z výšky téměř padesáti metrů a 206 schodů. Bohužel neviděly varhany , ale zato je slyšely hrát při probíhající mši.
V historickém centru města si děti prohlédly soubor sedmi kašen – Caesarova, Herkulova , Arionova, Jupiterova, Neptunova, Merkurova a kašna Tritonů, dále viděly Sloup Nejsvětější Trojice postavený v barokním stylu, který je zařazen v památkách UNESCO a Mariánský sloup se sochou Panny Marie na Dolním náměstí . Také si něco řekly o Olomouckém orloji na Horním náměstí. Děti měly samozřejmě i přestávku na oběd. Moc jsme si to užili a doufáme, že brzy navštívíme i zbytek tohoto krásného města.

6.květen2024

Školní kolo běhu Litovelským Pomoravím
Dne 3.5. proběhlo školní kolo běhu Litovelským Pomoravím. Ráno nám moc nepřálo počasí, začalo pršet. Déšť se ale umoudřil a naštěstí netrval dlouho. Začátek soutěží se musel o kousínek posunout. Všechno dobře dopadlo a žáci mohli absolvovat celý závod. Ti mladší měli zkrácenou trať a v průběhu plnili čtyři disciplíny. Starší žáci běželi okruh delší a soutěžili na šesti stanovištích v těchto disciplínách: Prolézání mezi dvěma napnutými lany, přelézání poměrně vysokého žebříku, jízda na rudlu, vezení druhého spolužáka na stavebním kolečku naslepo, jízda na kole přes fošnu, chůze v družstvu na ližinách . Na samotný závěr proběhlo vyhodnocení a nejlepší žáci za svůj výkon obdrželi drobné ceny a diplom. Nakonec vykouklo i sluníčko, takže ke spokojenosti už nikomu nic nechybělo.

17.duben2024

Dne 17.4.2024 jsme zorganizovali pro osm škol již 30. jubilejní Běh Litovelským Pomoravím. Všechny přihlášené školy se akce zúčastnily, i když si žáci například ze Šumperka museli hodně ráno přivstat. Závodníci byli na tři a půl kilometrovou trať pouštěni v pětiminutových intervalech a na devíti stanovištích plnili různě obtížné úkoly. Například podběhnutí točícího se lana, přelezení vysokého žebříku, překonání vodního toku po laně, jízdu a odvoz spolužáka na rudlu, slalom naslepo se stavebními kolečky, střelbu do terče se vzduchovky, chůzi ve trojici na ližinách, obtížný hod na koš. Díky iniciativě paní ředitelky se nám podařilo propůjčit i mysliveckou chatu na Doubravce, kde se mohli všichni ohřát, dostali horký vynikající čaj, a co bylo hlavní, nemuseli na toaletu do lesa. Po vyhodnocení výsledků byly rozdány ceny a také putovní pohár za sečtení časů chlapců i dívek. Naši hoši ve složení Dominik Hrabáček, Lukáš Hrabáček a Tomáš Gábor se vynikajícím způsobem umístili na fantastickém prvním místě a děvčata ve složení Jana Lúčanová, Tereza Vavreková a Tereza Gregušová se umístili ve velmi silné konkurenci na krásném čtvrtém místě. Po sečtení časů chlapců a dívek získali putovní pohár žáci základní školy Vejdovského v Olomouci. Naše škola jako celek skončila druhá pouze o jednu sekundu za první školou. To jenom na dokreslení, jak byly výkony vyrovnané. Po doběhnutí dostal každý závodník občerstvení: párek v rohlíku, kofolu, oplatek, upečenou bábovku od paní vedoucí vychovatelky a další dobroty, které upekly kuchařky v kuchyni na dětském domově. Někteří žáci se „nabaštili“ tak, že tvrdili, že nebudou jíst nejméně týden. Společným závěrečným hlasitým pozdravem jsme si slíbili, že se zase za rok sejdeme.

17.duben2024

V pátek 12.4.2024 se žáci naší školy tradičně zapojili do celorepublikové úklidové akce Ukliďme Česko. Počasí nám přálo a tak jsme s chutí vyrazili od školy k lesu Doubravka, který je součástí Litovelského Pomoraví. Podařilo se nám nasbírat několik velkých pytlů odpadků a pomoci tak přírodě. Na závěr akce byli vyhodnoceni nejlepší sběrači a odměněni drobnými dárky. Na podzim se určitě opět do této akce zapojíme😊👍.

8.duben2024

Žáci 2. stupně navštívili dne 4. 4. 2024 městskou knihovnu v Litovli. Paní knihovnice nás seznámila se starobylou budovou, provozním řádem knihovny, řazením knih a možností jejich vyhledávání. Dozvěděli jsme se, že v knihovně lze půjčit i deskové hry, CD nosiče a využívat internet. Potom jsme si mohli knihy, které nás zajímaly osahat a prolistovat. Beseda se nám velice líbila, tak snad k dětem, které už knihovnu navštěvují přibydou noví čtenáři😊

25.březen2024

V pátek 22. března 2024 jsme s žáky naší školy oslavili Světový den vody. Dozvěděli jsme se, že na Zemi více jak miliarda lidí trpí nedostatkem vody a nemá přístup k vodě. Voda se tak stává čím dál vzácnější surovinou.
Žáci se podívali na animovaný film, Jak se kapičky staly pitnou vodou”, vyplnili pracovní list a společně vytvořili z papíru mrak s kapkami vody, do kterého napsali vše co vědí o vodě. Největší úspěch měly zábavné pokusy s vodou. Nejaktivnější žáci byli odměněni drobnými dárečky.
Tak jsme zase o něco chytřejší a budeme se snažit vodou co nejvíce šetřit.

21.únor2024

Finanční gramotnost
V pátek 16.2.2024 proběhl v naší škole projektový den zaměřený na finanční gramotnost. Žáci se dozvěděli spoustu nových informací o penězích, bezhotovostních platbách a bankovnictví přiměřeně ke svému věku. Potom si své nabyté vědomosti vyzkoušeli jednotlivě v praktických situacích na interaktivní tabuli a při skupinové práci. Za své správné odpovědi byli žáci odměňováni papírovými penězi, tyto přidali k již získanému obnosu, který získali za dobrou práci ve vyučovacích hodinách. Získané penízky potom mohly děti utratit ve školním obchůdku😊Všichni byli velmi spokojeni, protože v obchodě bylo z čeho vybírat. Sladkou tečkou byl pak pytlík popcornu pro každého žáka od pana učitele👍👍👍

7.prosinec2023

Pravděpodobně se žáci nebaví tak dlouho dopředu o ničem jiném, než o tom, že začátkem prosince za nimi přijdou čerti, andělé a Mikuláš. Někteří se dušují, že se vůbec nebojí, někteří hádají, kdože bude schovám pod pekelnou maskou čerta a anděla. Ti největší hrdinové v den D se ale při příchodu mikulášské družiny schovávají za paní učitelkou a těžko z nich dostat nějakou básničku nebo říkanku. Nakonec se ale i ti největší strašpytlové osmělí a něco málo přednesou. Všichni dostanou po jednom perníčku a nějakou tu malou sladkost. Čerti se odkulhají do pekla, andělé odletí do nebe a Mikuláš odkráčí důstojně ze třídy. Společná fotografie na závěr na památku. A zážitek až do vánoc je tu.

20.listopad2023

Dne 10.11. 2023 se naše škola opět zapojila do happeningu Jsem laskavec. Jako jedna z prvních zaregistrovaných škol jsme obdrželi malý dáreček v podobě knihy s příběhy laskavých skutků, voňavého čaje a výukových materiálů. V pátek 10. listopadu jsme sbírali odpadky v okolí školy a hrabali opadané listí na školní zahradě. Děti pracovaly s velkým zápalem a chutí. Určitě se zapojíme do této akce i v příštím roce.

6.listopad2023

Ani v letošním školním roce jsme nepodcenili přípravu na původem keltský svátek Halloween, který v posledních letech získává velkou oblibu i u nás. Žáci si v rámci pracovního vyučování a výtvarné výchovy vyráběli dekorace a masky, které následně použili k výzdobě tříd a chodeb školy. V hodinách matematiky jsme řešili zábavné halloweenské příklady. V rámci přípravy pokrmů jsme uvařili výbornou dýňovou polévku. Samozřejmě nechyběly i strašidelné masky a kostýmy, které k tomuto svátku patří.

6.listopad2023

Záložka
Naše škola se opět zúčastnila již 14. ročníku česko-slovenského projektu
Záložka do knihy spojuje školy: Inspirující svět pohádek, básní a příběhů.
Mezinárodní měsíc školních knihoven vyhlásil v roce 2008 , při příležitosti
10.výročí Mezinárodního dne školních knihoven.
Díky projektu jsme navázali spolupráci s již druhou slovenskou základní školou.
Výměnou záložek navazujeme přátelské kontakty s dětmi ze Slovenské republiky
a poznáváme tak slovenský jazyk, historii, kulturu a zvyky ze života žáků ze
Žilinského kraje.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
webdesign Studio R3D