585 342 178, 602 876 287 585 341 394, 722 606 585 723 207 816 Základní škola, Dětský domov a Školní jídelna Litovel

Projektový den „Kvaky kvak, jde sem čáp“

« zpět
24.05.2018 / 18:40

Ve středu dvacátéhotřetího května na naší škole proběhl projektový den s názvem „Kvaky kvak, jde sem čáp“. Přijela k nám paní Mgr. Tereza Pacovská ze společnosti Děti na větvi a se žáky prošla programem tohoto projektového dne.

Na úvod si děti prohlédly živé žáby, které s sebou paní Pacovská přivezla. Po důkladném prozkoumání těl živých žab následovala diskuze na téma žáby žijící na našem území. Žáci byli seznámeni s tím, jak žáby vypadají, podle jakých poznávacích znaků můžeme žáby indetifikovat, jaké zvuky různé žáby vydávají, čím se živí a podobně. Děti se dozvěděly, co žáby dělají, když jsou ohroženy okolím a kde a v jakém období mohou žáby ve volné přírodě spatřit. V neposlední řadě byl taktéž zdůrazněn přínos a důležitost žab v ekosystému. Žáci byli v průběhu programu zapojováni do dění různými otázkami a dalšími činnostmi.

Ve druhé části programu následovala skupinová práce, při které žáci proti sobě soutěžili v lovení žabiček z rybníku pomocí dřevěného „čapího zobáku“. Tato činnost děti zaujala, protože v nich byla probuzena soutěživost a chuť získat výhru pro svůj tým.

V posledním bloku si žáci vyrobili lucerničku bludičky z mokřin, kdy si různými technikami zdobili sklenice od přesnídávek, do kterých jim pak paní Pacovská darovala čajovou svíčku, aby si za dozoru dospělých mohli za tmy posvítit. 

Celý program byl ukončen zopakováním získaných vědomostí a rozloučením se.

Žáky interaktivní způsob výuky nadchnul a učitelé mohou v mnohém čerpat inspiraci pro svou pedagogickou praxi. Těšíme se na další spolupráci s paní Pacovskou.

P1020138 P1020139 P1020140 P1020141 P1020142 P1020143 P1020144 P1020145 P1020146 P1020147 P1020148 P1020149 P1020150 P1020151 P1020152 P1020153 P1020154 P1020155 P1020156 P1020157 P1020158 P1020159 P1020160 P1020161 P1020162 P1020163 P1020164 P1020165 P1020166 P1020167 P1020168 P1020169 P1020170 P1020171 P1020172
webdesign Studio R3D