585 342 178, 602 876 287 585 341 394, 722 606 585 723 207 816 Základní škola, Dětský domov a Školní jídelna Litovel

Aktuality

28.duben2021

Volby do školské rady proběhnou 10. května 2021 od 14.00 do 15.00 hod. v budově školy.

24.duben2021

Naše škola se rozhodla oslavit Den Země formou projektového vyučování.

11.leden2021

Děkujeme všem zákazníkům, že si na nás vzpomněli při nákupech na internetu :-)

1.prosinec2020

Projektový den – finanční gramotnost
V rámci zvyšování finanční gramotnosti žáků jsme uspořádali 26.11 2020 pro žáky 1. stupně projektový den zaměřený na hodnotu peněz – především mincí. Smyslem projektu bylo předat žákům základní informace ze světa financí. Seznámit je s penězi jako takovými, jejich historií – (zlato, stříbro, perly,…. a první mince) a získat přehled o hodnotě lidské práce a o tvorbě rodinného rozpočtu. Úměrně svému navrhnout řešení v různých finančních situacích.
Žáci si prohlédli skutečné mince i jejich makety, u kterých určovali rozdíly i jejich hodnotu.
V rámci hodin Matematiky a Českého jazyka byli žáci odměňováni za odvedenou práci maketami mincí, které mohli následně ve „školním obchodě“ směnit za skutečné zboží v hodnotě do 20 Kč.
Všichni se s chutí aktivně zapojili do úkolů a následně si nakoupili v obchodě sladkosti jako odměnu za odvedenou práci.

1.prosinec2020

Všechny Vás moc zdravíme v této těžké "covidové" době. Přes všechny překážky jsme se opět zúčastnili 11. ročníku česko - slovenského projektu " Záložka do knihy spojuje školy: Radost ze čtení ukrytá ve verších básní nebo próze. Žáci naší školy vyrobili mnoho moc pěkných záložek inspirovaných českými básníky, prozaiky a dramatiky. Nejvíce nás zaujala jejich tvorba pro děti, zvláště veselé a vtipné verše. Záložky jsme zabalili a poslali spřátelené škole na Slovensko. Přejeme hodně zdraví a žádný " covid".

13.listopad2020

Vánoce 2020

6.březen2020

Dne 6.3.2020 žáci 7.,8., a 9. třídy naší školy navštívili v Olomouci "Protidrogový vlak". Celý program akcentuje vzdělávání prožitkem, kdy každý účastník vstřebává informace prostřednictvím intenzívních nemocí a učí se tak z přímé zkušenosti. Prostředí vlaku umožňuje prožitek ze situace, který je možné v následné pedagogické práci, pomocí zpětné vazby dále zpracovávat. Program končí řízenou diskusí zaměřenou na širší zamyšlení nad společenskými dopady užívání návykových látek a rolí jednotlivce. Všichni žáci celé dopoledne hltali program všemi smysly a jen doufáme, že tato prevence jim pomůže se orientovat v dospívání.

5.březen2020

Dne 4.3.2020 jsme se zúčastnili Workshopu "Výprava za tajemstvím čokolády" v kavárně Mlýnice. Při této akci byly děti seznámeny s postupem výroby čokolády. V programu byla ochutnávka všech surovin potřebných při výrobě čokolády, čokoládových pralinek a lízátek. Děti si samy vyrobily a vyzdobily čokoládová lízátka, na která si připravily papírové sáčky. Akce byla vydařená. Děti se aktivně a s nadšením pustily do výroby. Čokoláda byla opravdu výborná.

28.únor2020
20.leden2020

Dne 13.1.2020 se žáci druhého stupně zúčastnili zážitkového programu Sdružení D " Neboj se promluvit" . Dokonale připravené a vypracované scénáře dramatických příběhů je zcela vtáhly do děje. Žáci se nejen aktivně zapojili do hraní příběhů, ale i do řešení problémových životních situací.

8.prosinec2019
4.prosinec2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
webdesign Studio R3D