585 342 178, 602 876 287 585 341 394, 722 606 585 723 207 816 Základní škola, Dětský domov a Školní jídelna Litovel

Dopravní soutěž

« zpět
21.05.2019 / 18:08

V úterý dvacátého prvního května byla ve spolupráci s Dětským dopravním hřištěm Litovel zorganizována dopravní soutěž žáků prvního stupně naší školy. Soutěžilo se v několika disciplínách, při jejichž nenaplnění získávali žáci trestné body, které se na konci sečetly, kdo měl bodů nejméně zvítězil.

První disciplínou byla jízda na dopravním prostředku podle dopravních předpisů (podle značek a semaforů). Žáci byli instruováni v tom, kdy musí dát znamení, že musí pouštět chodce na přechodech pro chodce a jaká jsou další pravidla silničního provozu. 

Po krátkém odpočinku jsme se pustili do dalšího úkolu, při kterém měli žáci poznávat známé dopravní značky, s nimiž se denně jako chodci, či cyklisté setkávají. Zde byly zaznamenány jisté nedostatky, které se staly inspirací, na čem dále s dětmi při výuce na dopravním hřišti pracovat.

Poslední disciplínou bylo zdolávání překážek při jízdě na dopravním prostředku (odrážedlo, kolo, koloběžka). Děti postupně projížděly slalomem mezi kužely, pokračovaly přes branku, kde nesměly rozhoupat kůly, další překážkou byla jízda v koridoru, přenesení dřevěného špalku z bodu A do bodu B. Ve finále měly děti projet slalom mezi brankami a nakonec zastavit na místě u dřevěné překážky, aniž by ji posunuly, nebo zhodily. Při zdolávání překážek se bavily nejen děti, ale taktéž učitelé, kteří zajišťovali oporu dětem a předcházeli úrazům.

Nakonec bylo vyhodnoceno, kteří žáci nasbírali nejméně trestných bodů. Tři nejlepší žáci byli odměněni památečním diplomem a drobnými odměnami, ostatní děti byly pochváleny za snahu a účast a dostaly taktéž malou sladkost. Naštěstí nám vyšlo pěkné počasí, a tak hodnotíme soutěž jako vydařenou a už teď se těšíme na další spolupráci s Dětským dopravním hřištěm. 

P1020352 P1020353 P1020354 P1020355 P1020356 P1020357 P1020358 P1020359 P1020360 P1020361 P1020362 P1020363 P1020364 P1020365 P1020366 P1020367 P1020368 P1020369 P1020370 P1020371 P1020372 P1020373 P1020374 P1020375 P1020376 P1020377 P1020378 P1020379 P1020380 P1020381 P1020382 P1020383 P1020384 P1020385 P1020386 P1020387 P1020388 P1020389 P1020390 P1020391 P1020392 P1020393 P1020394 P1020396 P1020397 P1020398 P1020399 P1020400 P1020401 P1020402 P1020403 P1020404 P1020405 P1020406 P1020407 P1020408 P1020409 P1020410 P1020411 P1020412 P1020413 P1020414 P1020415 P1020416 P1020417 P1020418 P1020419 P1020420 P1020421
webdesign Studio R3D