585 342 178, 602 876 287 585 341 394, 722 606 585 723 207 816 Základní škola, Dětský domov a Školní jídelna Litovel

Beseda s příslušníkem Městské policie Litovel

« zpět
19.03.2018 / 18:56

V pondělí 12. března na naší škole proběhla dvouhodinová beseda s příslušníkem Městské policie v Litovli. Sezení s panem strážníkem proběhlo zvlášť pro první, a zvlášť pro druhý supeň. V rámci prevence kriminality pan strážník probíral se žáky různá témata, od ochrany osobních údajů v online světě, přes trestné činy krádeže/loupeže, až po vandalismus, týrání zvířat a podobně. Děti se dozvěděly také, jak se chránit v různých případech ohrožení zdraví, či života, a byly ubezpečeny, že se mohou na policii kdykoli v případě těchto problémů obrátit. Pan strážník také neopomněl žákům zdůraznit jejich práva a povinnosti ve vztahu ke škole, ale i v rámci mezilidských vazeb. Děti spolupracovaly a se zaujetím reagovaly na dotazy. Zbývá jen doufat, že se do žádných problémů nikdy nedostanou!

20180312_091009 20180312_091022 20180312_091032 20180312_091036
webdesign Studio R3D