585 342 178, 602 876 287 585 341 394, 722 606 585 723 207 816 Základní škola, Dětský domov a Školní jídelna Litovel

Vánoční Besídka se sponzory

« zpět
18.12.2018 / 17:00

Dne 18. 12. 2018 se konala vánoční besídka se sponzory. Byl připraven pestrý program a také bohaté občerstvení. Děti si nacvičily vystoupení složené nejen z vánočních písní. Mohli jste slyšet známé koledy, například Veselé Vánoce, Nesem Vám noviny, Pásli ovce Valaši, aj.  Dále také romskou píseň v podání Jolany a Chiary, s názvem O'poštaris avel. Mezi jednotlivými skladbami zazněly básně o vánočním čase, či zimním počasí a to v podání nejmenších dětí. 

Velké poděkování patří paní PhDr. Janě Kolomazníkové a paní Jitce Klabalové, za krásné dárky pro naše děti. Díky nim jsme mohli dětem splnit jejich vánoční přání. Děti byly moc šťastné a besídku si velmi užily. 

webdesign Studio R3D